Bosatelier – Het Amsterdamse Bostheater - stralend middelpunt van de zomer

Theateratelier

Nieuwe initiatieven en talentontwikkeling zijn belangrijk voor het theaterveld. Het Bostheater wordt meer en meer een theatergemeenschap, een verzamelplaats van ideeën en talenten, een aanloopplek voor een groeiend aantal jonge makers, spelers en muzikanten, die net als wij gefascineerd zijn door alles wat hier mogelijk is. In verschillende projecten, zoals Boslab en theateratelier Within this Wooden ‘O’, bieden we volop ruimte aan experiment en onderzoek voor de makers.

THEATERATELIER WITHIN THIS WOODEN ‘O’
In het theateratelier van het Amsterdamse Bostheater, Within this Wooden ‘O’, werken door het jaar heen (jonge) theatermakers aan nieuwe projecten. Regelmatig kunt u presentaties, workshops en lezingen die hieruit voortkomen zijn bijwonen.

Voor publiek dat meer wil weten
Voor kunstenaars die verder willen kijken
Voor iedereen die zich wil verdiepen en ontwikkelen

Within this Wooden ‘O’ is:
Een gezelschap van leden, die zich, vakmatig of als liefhebber, willen verdiepen in de podiumkunst en alles wat daar aan raakt. Een theateratelier. Een fysieke en virtuele ruimte voor onderzoek, scholing en experiment. Een plaats voor onverwachte ontmoetingen met geestverwanten. Een laboratorium voor kunstenaars die het experiment niet schuwen en daarbij de deur open laten staan voor collega’s en publiek. Een platform waar wordt onderzocht hoe kunst zich verhoudt tot de wereld en de samenleving. Een studio waar oude bronnen worden bestudeerd en gezocht wordt naar nieuwe vormen.

Het hele jaar organiseren we in het Amsterdamse Bostheater workshops, colleges, onderzoeken, projecten en presentaties over kunst, wetenschap, filosofie en samenleving. Zowel in onze studio als op en rondom het openluchtpodium. Bij alle activiteiten speelt de ontmoeting tussen vakgenoten en publiek een belangrijke rol.

We zoeken leden die willen praten en doen, die willen denken en maken, die hun expertise willen delen en nieuwsgierig zijn naar de kennis van de ander. Die op zoek zijn naar de plaats van theater in de wereld van nu. Mensen die geen genoegen nemen met onverschilligheid en commercie en die, soms tegen de stroom in, de kunst liefhebben.

Voor meer informatie of aanmelden: woodeno@bostheater.nl

Route