Inschrijving Boslab Theaterfestival 2022 verlengd t/m 5 december! – Het Amsterdamse Bostheater - stralend middelpunt van de zomer

maandag 11 oktober t/m zondag 05 december /

Inschrijving Boslab Theaterfestival 2022 verlengd t/m 5 december!

Boslab theaterfestival, 2 t/m 13 augustus 2022

For English, scroll down.

 

HET AMSTERDAMSE BOSTHEATER ZOEKT EIGENZINNIGE, BEVLOGEN NIEUWE MAKERS VOOR BOSLABTHEATERFESTIVAL! 

 

Heb je altijd al een keer willen werken op het grootste buitenpodium van Amsterdam? Of juist op een intieme plek tussen de bomen?

BOSLAB is het nieuwe-makers-laboratorium van het Amsterdamse Bostheater. Elk jaar in de zomer is er het Boslab Theaterfestival, waar tien dagen lang voorstellingen van jonge makers worden gespeeld op spannende, onverwachte locaties in en rondom het openluchttheater van het Amsterdamse Bos. Boslab biedt ruimte voor onderzoek, scholing en ontwikkeling van nieuw werk. We ondersteunen zowel producties die speciaal voor dit festival worden gemaakt, als recreaties van producties die elders zijn ontwikkeld en die in het bos een volgende stap kunnen zetten.

Lees hier de inhoudelijke visie van het Boslab Theaterfestival & makers-atelier.

 

WAAR ZIJN WIJ BENIEUWD NAAR?
Wat is jouw verhaal of thema? Wat zijn je bronnen? Waarom op deze locatie? Welke disciplines zet je in? Wat is de rol van het publiek?

 

WAT BIEDEN WIJ?
Het artistieke team van het Amsterdamse Bostheater begeleidt de makers inhoudelijk, het productieteam adviseert bij het opzetten van de productie, marketing en publiciteit en biedt technische ondersteuning.
Makers en spelers krijgen een dagvergoeding voor de speelperiode. Er is een bescheiden materiaalbudget beschikbaar.

 

WAT IS DE PROCEDURE?

  1. De eerste stap is het indienen van een aanvraag volgens de richtlijnen van het vragenformulier.
  2. Op basis van deze aanvragen wordt een eerste selectie gemaakt. Als je plan door is naar de volgende ronde, word je uitgenodigd om in januari een dag met ons in het bos te werken. Deze dagen zijn werksessies en geen audities. Je werkt een dag lang op verschillende mogelijke locaties, aan het einde van de middag presenteer je je onderzoek. Deelname aan deze werksessie is verplicht. Je moet beschikbaar zijn op een van de vier geplande data: za 15, zo 16, za 22 of zo 23 januari van 10.00 tot 17.00 uur.
  3. Als we denken dat jij bij het bos past en het bos bij jou, vragen we je om een korte toelichting op je plan te schrijven aan de hand van je ervaring in het bos. Daarna maken wij de definitieve selectie.

Wil jij je aanmelden voor het Boslab Theaterfestival? Lees dan eerst hier de inhoudelijke visie van het Boslab Theaterfestival & makers-atelier en download daarna hier alle informatie die je nodig hebt om jouw aanvraag compleet te maken en in te dienen.
In principe komen alleen professioneel opgeleide makers en performers in aanmerking.

 


 

THE AMSTERDAMSE BOSTHEATER IS LOOKING FOR WILD, ENTHUSIASTIC NEW THEATRE-MAKERS

 

Have you always wanted to work on the largest outdoor stage in Amsterdam? Or somewhere intimate between the trees?

BOSLAB is the new-makers-laboratory of the Amsterdamse Bostheater, an open air theatre in the middle of the Amsterdam forest. Every summer there is the Boslab Theatre Festival, which lasts ten days, where young theatre makers show their performances at exciting, unexpected locations in and around the theatre. Boslab gives room to research, training and development of new work. We support productions made especially for this festival as well as recreations of productions developed elsewhere that can take the next step on this location.

Click here to read the artistic content vision of Boslab.

 

WHAT DO WE WANT TO KNOW?
What is your story or theme? What are your sources? Why at this location? Which disciplines do you deploy? What is the role of the public?

 

WHAT DO WE OFFER?
The artistic team of the Amsterdamse Bostheater supervises the makers in terms of content, the production team advises on setting up production, marketing and publicity and offers technical support.

Makers and players receive a daily allowance for the playing period. A modest material budget is available.

 

WHAT IS THE PROCEDURE?

  1. The first step is to submit an application according to the guidelines of the questionnaire.
  2. A first selection is made based on these applications. If your plan is chosen for the next round, you will work with us in the forest for a day in January. These days are work sessions and not auditions. You work for a day at various possible locations, at the end of the afternoon you present your research. Participation in this work session is mandatory. You must be available on one of the four scheduled dates: Sat 15, Sun 16, Sat 22 or Sun 23 January from 10am to 5pm.
  3. If we think you suit Boslab and Boslab suits you, we ask you to write a short explanation of your plan based on your experience in the forest. Then we make the final selection.

 

Do you want to sign up for the Boslab Theatre Festival? First download and read the artistic content vision of Boslab, and after that download the inquiry form here, containing all the information you need to complete and submit your application.

In principle, only professionally trained makers and performers are eligible.

AFTERMOVIE 2020

 

 

 

BELANGRIJKE DATA / IMPORTANT DATES

 

5 dec 2021:
deadline indienen aanvraag / application deadline

eind/end of dec 2021:
uitslag 1e ronde / selection results 1st round

15, 16, 22, 23 jan 2022:
werkweekend in het bos (je moet 1 dag beschikbaar zijn) / working weekend in the woods (you must be available for 1 day)

14 feb 2022:
indienen aanvulling op je plan / submit a supplement to your plan

21 feb 2022:
uitlag definitieve selectie / final selection result

Vanaf april kun je, in overleg met de productieleider van het Bostheater, in het bos repeteren op momenten dat de reguliere programmering dat toelaat. / In consultation with the production manager of the Bostheater, you can rehearse in the Bostheater from April on, at times when regular programming allows.

24 + 25 jul 2022:
montage van alle voorstellingen / editing of all performances

31 jul + 1 aug 2022:
generale repetities / dress rehearsals

2 – 13 aug 2022:
dinsdag t/m zaterdag voorstellingen Boslab Theaterfestival / Tuesday to Saturday performances Boslab Theatre Festival. 

14 aug 2022:
afbreken en evalueren / break-down and evaluation

Route