Boslab - Recht op de Hemel - een Lucifer op aarde – Het Amsterdamse Bostheater - stralend middelpunt van de zomer

Recht op de Hemel - een Lucifer op aarde

Door: Collectief Blauwdruk
Boslab Theaterfestival 2021

CollectiefBlauwdruk

De makers van de hitshow op het water tijdens Boslab 2020 zijn terug!

In Recht Op De Hemel zet collectief Blauwdruk de thema’s identiteit, privilege en gelijkwaardigheid centraal tegen de achtergrond van het plotselinge overlijden van God. Na deze hemelschokkende gebeurtenis storten de geprivilegieerde Engelen op aarde en moeten daar opnieuw duiden wie zij zijn. In het machtsvacuüm dat hierbij ontstaat, raken ze met elkaar én zichzelf in conflict tijdens het bouwen van hun nieuwe hemel op aarde.

‘Recht op de hemel’ is een rauwe en radicale bewerking van Joost van den Vondel’s beroemde voorstelling Lucifer. Een muzikale locatievoorstelling waarin Blauwdruk het publiek confronteert met hoe de mens omgaat met het verliezen van zijn privileges. Hoe verhouden recht en privilege zich tot elkaar? Hoeveel rechten of privileges kan een mens verliezen voordat hij in opstand komt? Wanneer is dat terecht? En heb je ooit het recht om hierbij tot geweld over te gaan? Hoe bepalen we, in deze gepolariseerde wereld-zonder-waarheid, wat recht is?

Tijn Panis, Bram Walter en Romijn Scholten hebben elkaar ontmoet op de Arnhemse Toneelschool en vormen samen collectief Blauwdruk. Ze maken larger-than-life locatietheater, doordrongen van vettig barokke theatraliteit. Op basis van een aangrijpend herkenbare, menselijke eigenschap of neiging gaan ze aan de haal met een literaire bron. Ze pakken een stoffig boek uit de boekenkast, trekken het volledig uit elkaar en bouwen van de resten een grootse, nieuwe fictie. Van een eindeloos persoonlijk, kleinmenselijk niveau tot een onvoorstelbaar breed, maatschappelijk niveau, testen ze de invloed van de menselijke aard op de manier waarop we als mensen samenleven. Ondanks de chaotische, post- moderne wereld waarin wij leven, gaan zij als millennials – tegen beter weten in – toch op zoek naar een blauwdruk van de mens.

Concept, tekst en spel: Tijn Panis, Bram Walter en Romijn Scholten
Productie: Emma van Zandvoort
Eindregie: Matthijs IJgosse
Posterbeeld: Auke Oosthoek & Jip Smit
Visagie-ontwerp: Nikki Kuis
Vleugels: Trudy Hommel
Met dank aan: FPK, Janivo en Olland Buisman

Terug naar Boslab Theaterfestival

Route