Bostheater logo

Boslab Aanvraag indienen

Click here for English

Boslab is een laboratorium en geen programmerend festival. Bestaande voorstellingen komen alleen in aanmerking als er een duidelijke onderzoeksvraag ligt voor de verdere ontwikkeling van het materiaal en een antwoord op de vraag: waarom in het bos? Ook voor nieuw werk zijn dit de belangrijkste criteria.

 

 1. Inhoudelijk, artistiek, theatraal materiaal
 • Wat is je thema, je verhaal, wat zijn je bronnen en hoe wil je die inzetten?
 • Waarom moet dit worden gemaakt?
 • Vanuit welke disciplines wil je werken en waarom?
 • Hoe verhouden je ideeën zich tot repertoire (niet alleen tekstrepertoire, maar ook repertoire van vorm, stijl, muziek)?
 • Welke artistiek theatrale middelen wil je inzetten?
 • Een Boslabvoorstelling duurt een half uur, wat kun je kwijt in deze tijdspanne? Is er al een idee over een spanningsboog of dramaturgisch verloop?
 1. Onderzoek en ontwikkeling
 • Wat is je onderzoeksvraag en hoe wil je dat onderzoek aangaan?
 • Welke rol speelt dit project in jouw persoonlijke ontwikkeling?
 • Met wie wil je werken en waarom? Wat is ieders rol in het project?
 1. Locatie
 • Wat voor locatie zoek je?
 • Wat is de rol/functie van de locatie? Houd er rekening mee dat techniek, licht en geluid op locatie slechts beperkt inzetbaar zijn. Het Boslab Theaterfestival speelt midden in de zomer en het wordt pas om 22.30 uur donker. Je voorstelling moet in principe ook bij daglicht en in de schemer kunnen spelen. Alle voorstellingen spelen buiten en moeten regenbestendig zijn. Kijk dus naar wat de locatie allemaal al wel is/kan zijn en laat je daardoor inspireren!
 1. Publiek
 • Hoe wil je binnen en buiten de voorstelling met de toeschouwers communiceren?
 • Wat is de rol van het publiek?
 • Heb je al een idee over publieks-opstelling in relatie tot de locatie?
 1. Bijlagen bij de aanvraag
 • Een beknopte cv van alle medewerkers.
 • Beeldmateriaal en/of weblinks naar eerder werk.
 • Indien bekend, tekst, muziek en beeldmateriaal.
 • Inspiratiemateriaal.

 

Gebruik bovenstaande vragen als richtlijn voor je eigen verhaal en leg zelf het zwaartepunt bij wat voor jou het zwaarste mag wegen.

We raden je aan de inhoudelijke uitgangspunten van Boslab te lezen op onze website. Klik daarvoor op de button ‘Inhoudelijke visie Boslab’.

Mail je aanvraag van maximaal 4 A-4tjes (exclusief beeldmateriaal en cv’s) uiterlijk vóór 7 november 2022 naar: Boslab@bostheater.nl

INHOUDELIJKE VISIE BOSLAB Terug naar Aanmeldpagina Terug naar Boslab