Bostheater logo

INHOUDELIJKE VISIE BOSLAB

Click here for English

ALLES MOET MOGEN

Boslab is het laboratorium van het Amsterdamse Bostheater voor nieuwe theatermakers uit verschillende disciplines zoals toneel, performance, mime, dans, storytelling, scenografie en muziek.

Boslab begon in 2010 als talent-ontwikkelingsplek, waar jonge professioneel afgestudeerde makers korte experimentele voorstelling maakten. In 2018 besloten we de sprong te wagen naar een kleinschalig locatie-festival met meerdere voorstellingen op verschillende plekken in het bos. Sinds 2018 bestaat Boslab in zijn huidige vorm met meerdere voorstellingen en routes.

Tijdens het tiendaagse Boslab Theaterfestival wordt op verschillende plekken in en rondom het Amsterdamse Bostheater gespeeld. Zowel creaties die speciaal voor dit festival worden gemaakt, als recreaties van eerder werk die hier een noodzakelijke nieuwe stap kunnen zetten. Vanaf december 2022 zijn er in de studio van het Bostheater workshops, trainingen, lezingen, onderzoek en ontmoetingen tussen makers van verschillende generaties en achtergronden, soms ook met publiek. Deze activiteiten zijn het begin van wat in de komende jaren een winter-atelier voor theatermakers moet worden.

Boslab wil een speelveld en een arena van autonome kunst zijn voor makers die buiten de eigen cirkel van vakgenoten willen treden en die de verbinding zoeken tussen makers van alle disciplines, generaties en sociale, culturele en etnische achtergronden. Onder het motto ‘alles moet mogen’.

Boslab steunt daarbij op drie pijlers:

  • Verdieping: Studie, onderzoek en scholing.
  • Vakmanschap: Het verbreden van het eigen palet, door gezamenlijk onderzoek op de vloer en door workshops
  • Verbinding vanuit engagement met de actualiteit. Theater als speelveld van de wereld.

Het Boslab Theaterfestival is een locatietheater-festival. De tijdloze en plaats-neutrale natuur van het Amsterdamse Bos is onze speel-arena. De altijd aanwezige omgeving speelt een spel met de fictieve en de actuele realiteit; het alledaagse toeval dat inbreekt in de verbeelding, met een blaffende hond, een vliegtuig of een zwerm ganzen tegen een langzaam donker wordende avondhemel, is in alles een wezenlijke medespeler. De plek waar gespeeld wordt voegt ook een wezenlijke betekenislaag toe aan alles wat hier gemaakt wordt. We onderscheiden daarbij twee betekenissen: De metafysische en de maatschappelijk/ecologische betekenis van de locatie.

De metafysische betekenis – in kunst en filosofie, van Shakespeare tot Freud, staat het bos voor het onderbewustzijn: het domein van verlangens en angsten, van verrukking en verschrikking, van geesten en demonen. Van alles wat onder de oppervlakte borrelt en huiverig en begerig is om naar boven te komen.

De maatschappelijk, ecologische betekenis – de natuurlijke setting heeft in de huidige tijd ook een intrinsiek maatschappelijke en ecologische betekenis. Natuur staat overal ter wereld op het spel, als levensbron, als leverancier van zuurstof, als een ons continue tot nederigheid manend organisme. De natuur wijst ons op de grenzen van ons vermogen om de wereld naar onze hand te zetten. In een voorstelling in het bos speelt impliciet altijd de schoonheid en de mystiek, maar ook de kwetsbaarheid van de bedreigde natuur mee.

Boslab kiest ervoor om naast locatie/ruimte, de focus te leggen op repertoire-geïnspireerd theater. Daar ligt onze kracht, onze eigen Bostheater-geschiedenis en expertise. Waarbij repertoire zeker niet alleen tekstrepertoire is, maar ook het rijke arsenaal aan fysieke speelstijlen, muziek en de geschiedenis van de beeldende kunst als bron voor vormgeving. We zien repertoire als vertrekpunt, niet als hermetisch gegeven of eindpunt. Bronnen uit het rijke (internationale) verleden dienen als inspiratie voor vernieuwing en verandering en voor de ontwikkeling van hedendaags theater dat zich inhoudelijk, kritisch en vol verbeelding verhoudt tot de tijd waarin we leven.

Boslab stelt bij alle activiteiten de vraag voor welk publiek je wilt maken, hoe dat publiek aan te spreken en in welk stadium hen daarbij te betrekken. Het is onderdeel van het proces om te zoeken naar een vorm om het experiment en de artistieke autonomie te communiceren met een breed publiek van zowel ervaren als onervaren kijkers.

 

Artistiek team

De artistieke trojka van Boslab bestaat uit Frances Sanders, Ingejan Ligthart Schenk en Florian Hellwig. We werken collectief in de organisatie, voorbereiding, selectie en uitvoering van het festival en het atelier, in het zoeken naar makers, partners en coproducenten. De artistieke trojka begeleidt de makers in de voorbereidende fase bij o.a. schrijven, lezen en de locatie-specifieke conceptontwikkeling. In de maakfase begeleiden we vooral op ruimte- en spelregie en dramaturgie. Daarnaast krijgen makers ondersteuning op het gebied van techniek, productie en publiciteit.

Het zoveel mogelijk collectief bundelen van krachten en expertises, is een werkwijze die we ook stimuleren bij de nieuwe makers die onderling de community van Boslab vormen. Makers komen in het Bostheater niet alleen een voorstelling maken of hernemen, zij zijn met elkaar het festival en zijn bij elkaar betrokken in het maakproces en de uitvoering. Boslab bouwt bewust aan die community en gaat daarom ook langere en duurzame verbintenissen aan. Sommige makers hebben al op meerdere edities van Boslab gestaan. Op dit moment ondersteunt en begeleidt Boslab, samen met festival Karavaan, Collectief Blauwdruk in het kader van hun Nieuwe-makers-regeling.

Het winteratelier wordt ontwikkeld in samenwerking met makers, uitgaande van hun wensen en behoeftes. De inhoud van de workshops in het winteratelier wordt mede door de makers geïnitieerd.

Terug naar Boslab