Bostheater logo

Visie

Boslab begon in 2010 als randprogramma. In 2018 maakten we de sprong naar een locatietheater-festival. Sindsdien bestaat het tiendaagse Boslab Theaterfestival in zijn huidige vorm, met meerdere routes en voorstellingen. Op het festival worden creaties getoond die speciaal voor dit festival worden gemaakt en soms ook recreaties van eerder werk. Het Boslab Theaterfestival is in de laatste jaren gegroeid in kwaliteit, bekendheid, bezoekersaantallen en waardering van publiek en pers. Het biedt pluriforme, interdisciplinaire voorstellingen en kan rekenen op een overweldigende belangstelling van nieuwe theatermakers.

Boslab zoekt naar diverse vormen van theater gemaakt vanuit eigen bagage en persoonlijk verlangen. Voor een festival dat zowel artistiek als maatschappelijk relevant wil zijn, is het essentieel om actief aansluiting te zoeken bij theatermakers met diverse sociale, culturele en etnische achtergronden. Diversiteit zit in onze visie niet enkel in de samenstelling of achtergrond van de theatermakers, maar vooral ook in hybride theaterstijlen, disciplines, thema’s en tekst- muziek- en beeldkeuzes. Boslab streeft naar diversiteit als een intrinsiek gegeven: verschillen die elkaar verrijken met een nieuw of ander perspectief.

Boslab kiest voor theatermakers met een grote pluriformiteit in hun werk die elkaar inspireren en uitdagen. Het artistiek team ondersteunt en begeleidt de zoektocht naar een eigen stem in relatie tot de steeds complexere wereld en de wens die stem, op bijzondere locaties in de natuur, te laten horen aan een breed publiek. Boslab zoekt makers die open staan voor de signalen van de tijd, maar zich niet laten meeslepen door de waan van de dag. Die nieuw werk willen ontwikkelen, risico’s durven te nemen, zowel artistiek als inhoudelijk. Mensen die engagement koppelen aan een zoektocht naar relevante vormen van hedendaags theater, met een nieuwsgierige blik naar het verleden en naar een onbekende horizon.

(lees verder onder de fotoreeks)

In het bos is de natuur de speelarena: aan de rand van een stad, waar de mens met zijn expansiedrift op de achtergrond altijd aanwezig is. De natuur heeft zeker nu, een intrinsiek ecologische en maatschappelijke betekenis. Voor nieuwe generaties is de klimaatcrisis en de bedreigde natuur misschien wel de grootste uitdaging van deze tijd.

Boslab kiest ervoor om naast locatie/ruimte, de focus te leggen op het rijke arsenaal aan fysieke speelstijlen, de theater- en cultuurgeschiedenis, muziek en beeldende kunst. Bronnen uit het rijke (internationale) verleden dienen als inspiratie voor de ontwikkeling van hedendaags theater dat zich inhoudelijk, kritisch en vol verbeelding verhoudt tot de tijd waarin we leven. Boslab wil een arena van autonome kunst zijn voor theatermakers die verbinding zoeken met alle disciplines, generaties en sociale, culturele en etnische achtergronden. Onder het motto ‘alles moet mogen’.