Huisregels Live At Amsterdamse Bos – Het Amsterdamse Bostheater - stralend middelpunt van de zomer

–  Het is niet toegestaan eten, drinken, plastic flessen, glaswerk, blikjes, flesjes, spuitbussen, vuurwerk, (vuur)wapens en scherpe voorwerpen mee te nemen op het terrein van Live at Amsterdamse Bos.

–  Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie foto- of filmopnames te maken met professionele apparatuur. Camera’s waarvan de lens afneembaar is, zijn niet toegestaan. Of er sprake is van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie.

–  Bezoekers van Live at Amsterdamse Bos kunnen bij de ingang worden gecontroleerd/gefouilleerd. Bezoekers die weigeren hieraan mee te werken kan toegang tot het terrein worden ontzegd.

–  Bij de betreding van het evenement stem je ermee in, dat je op beeld- en/ of geluidsdragers kan worden vastgelegd en dat deze beelden openbaar gemaakt kunnen worden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen.

–  Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van het bezoek.

–  De organisatie en haar partners zijn niet verantwoordelijk voor schade aan of diefstal of verlies van eigendommen van de bezoekers.

–  De organisatie schenkt op het terrein geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel kan om legitimatie gevraagd worden.

–  Het is niet toegestaan om voor, na en tijdens Live at Amsterdamse Bos reclamematerialen uit te delen, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door de organisatie. Schoonmaakkosten zullen worden verhaald op de desbetreffende aanbieder.

–  Te allen tijde bent u verplicht de aanwijzingen van de beveiliging of medewerkers van Live at Amsterdamse Bos op te volgen.

–  De organisatie heeft het recht om bezoekers de toegang tot het festival te ontzeggen zonder restitutie van entreegelden, indien men zich niet aan deze regels houdt of aanwijzingen van de organisatie niet opvolgt. In geval van twijfel of discussie heeft de organisatie of de verantwoordelijke in kwestie altijd gelijk.

– Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.

Route