Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Bostheater logo

Missie en visie

Missie

In het Amsterdamse Bos verandert elke zomer een bos in een theater, verandert de openbare ruimte waar gewandeld en gesport wordt, in het domein van de verbeelding. Vanaf de entree loopt het publiek tussen de bomen door naar een open plek. Een kernachtige metafoor voor wat theater kan zijn: Een open ruimte onder de blote hemel, en vooral ook een open ruimte in onze geest.

Het Amsterdamse Bostheater is een theater voor een breed en divers publiek, met een kwalitatief en inhoudelijk programma van verschillende podiumkunsten, een theater dat voor iedereen toegankelijk is en waar iedereen zich welkom voelt.

De programmering van het Bostheater rust op drie pijlers: Een inhoudelijke en artistieke fascinatie, vakmanschap en ontwikkeling, en de relatie met publiek. De keuze om op deze bijzondere locatie te spelen, is in onze visie een inhoudelijk gegeven binnen alle pijlers.

Het Bostheater biedt tijdens de zomermaanden een rijk gevarieerd, laagdrempelig cultureel aanbod voor jong en oud.

Visie

Verbeelding en verbinding van bezoeker staat centraal in het Bostheater.

Het vermogen van de mens om zich een andere werkelijkheid voor te stellen, is een hoopvol, prachtig en levensgevaarlijk vermogen, dat onderzocht en getraind moet worden, voor we het in het echt inzetten. Theater als de speeltuin van het echte leven.

Onze voorstellingen zijn een reflectie op de manier waarop wij mensen samenleven. Bezien met de afstand van de metafoor, spiegelt het toneelstuk de maatschappij, met al zijn problemen en mogelijkheden. Ons engagement ligt in het feit dat we ruimte willen creëren waarin mensen en denkbeelden elkaar kunnen ontmoeten. Een visie op gezamenlijkheid, die doorklinkt in alle lagen van onze organisatie.

De beleving van de toeschouwers begint bij de manier waarop wij, als gastheer en gastvrouw van het theater, hen aanspreken en ontvangen. Die eerste ontmoeting is als het ware ‘de proloog’ van alle voorstellingen, presentaties en concerten. De open plek in het bos is van iedereen. Mensen komen hier vaak al uren van te voren, om samen te eten en te genieten van het buiten zijn. Weg van alledaagse beslommeringen en de hectiek van de stad. Op de tribune van het Bostheater heerst een gevoel van saamhorigheid en ontspanning.

De toeschouwer wordt hier aangesproken op al zijn zintuigen, verbeeldingskracht en denkvermogen. De open ruimte, de hoge bomen en het grote podium dat zich leent voor grote beelden, scheppen ruimte voor grote gedachtes. Zingeving en vermaak vallen hier moeiteloos samen, schoonheid en banaliteit worden samen gevierd. Onze ambitie is om de dubbelzinnigheid van het feest dat theater ook kan zijn, te vieren en tegelijkertijd de ernst die eraan ten grondslag ligt door het vermaak heen te laten schijnen.

Wij willen een groot en breed publiek een gezamenlijke ervaring bieden, die meer is dan alleen het bijwonen van een voorstelling. Laagdrempeligheid en gastvrijheid zijn voorwaarde voor het creëren van de beoogde saamhorigheid.

Klik op de onderstaande links voor meer informatie over desbetreffende onderwerpen.

Raad van Toezicht

Code cultural governance

ANBI status (Bostheater en Vriendenstichting)