Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Bostheater logo

Als je het Bostheater betreedt, dien jij je te houden aan de volgende huisregels:

 • Volg voor jouw en onze veiligheid de instructies van Bosmedewerkers op
 • Het is tijdens concerten niet toegestaan om eigen consumpties mee te brengen.
 • Het is niet toegestaan om klapstoelen, parasols, paraplu’s en opstapjes mee te nemen.
 • Bij de betreding van het evenement stem je ermee in, dat je op beeld- en/ of geluidsdragers kan worden vastgelegd en dat deze beelden openbaar gemaakt kunnen worden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen.
 • Gooi afval in de hiervoor bestemde afvalbakken.
 • Asociaal en agressief gedrag wordt niet getolereerd. Dit geldt ook voor alcohol- en drugsmisbruik.
 • Het nuttigen van alcoholhoudende consumpties is voor personen onder 18 jaar niet toegestaan. Bij twijfel kan om legitimatie gevraagd worden.
 • Roken is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plaats (de rookhoek)
 • Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van het bezoek.
 • De organisatie en haar partners zijn niet verantwoordelijk voor schade aan of diefstal of verlies van eigendommen van de bezoekers.
 • Het is niet toegestaan om spuitbussen, vuurwerk, (vuur-)wapens en scherpe voorwerpen mee te nemen op het terrein van het Bostheater.
 • Honden en baby’s zijn uitsluitend welkom bij theatervoorstellingen, mits ze stil zijn. Huisdieren zijn bij de concerten niet toegestaan. We vragen u een plek te zoeken aan de zijkant van de tribune, zodat u in geval van een huilend kind of blaffende hond de tribune (tijdelijk) kan verlaten.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie foto- of filmopnames te maken met professionele apparatuur. Camera’s met afneembare lens zijn niet toegestaan. Of er sprake is van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie.
 • Zonder toestemming van de organisatie is het ten strengste verboden om in wat voor vorm dan ook goederen te verkopen in of rond het theater.
 • Het is niet toegestaan om voor, na en tijdens het evenement te flyeren of andere reclamematerialen uit te delen, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door de organisatie. Bij het niet naleven van deze regel worden maatregelen getroffen en zullen eventuele schoonmaakkosten worden verhaald op de desbetreffende aanbieder.
 • BBQ’en en gastoestellen zijn niet toegestaan in het theater.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om bezoekers te weigeren of uit te zetten bij ongepast/hinderlijk gedrag, geweld, discriminatie of overtreding van de huisregels.
 • Bezoekers kunnen bij de ingang gecontroleerd/gefouilleerd. Mensen die weigeren hieraan mee te werken kan de toegang tot het Bostheater worden ontzegd, zonder teruggaaf van entreegeld.
 • De organisatie heeft het recht om bezoekers de toegang tot het terrein te ontzeggen zonder restitutie van entreegelden, indien men zich niet aan deze regels houdt of aanwijzingen van de organisatie niet opvolgt. In geval van twijfel of discussie heeft de organisatie of de verantwoordelijke in kwestie altijd gelijk.
 • De huisregels van het Bostheater gelden te allen tijde. Ook tijdens concerten (Live at Amsterdamse Bos) en activiteiten die worden uitgevoerd door partners of externe organisaties.
 • Kijk hier op de button hieronder voor de Algemene bezoekersvoorwaarden.
Algemene voorwaarden