Huisregels – Het Amsterdamse Bostheater - stralend middelpunt van de zomer

Huisregels

 • Gooi afval in de hiervoor bestemde afvalbakken.
 • Het is niet toegestaan om op de trappen te zitten.
 • Asociaal en agressief gedrag wordt niet getolereerd. Dit geldt ook voor alcohol- en drugsmisbruik.
 • Het nuttigen van alcoholhoudende consumpties is voor personen onder 18 jaar niet toegestaan.  Bij twijfel kan om legitimatie gevraagd worden.
 • Roken is alleen toegestaan in de rookhoek bovenaan de tribune.
 • Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van het bezoek.
 • De organisatie en haar partners zijn niet verantwoordelijk voor schade aan of diefstal of verlies van eigendommen van de bezoekers.
 • Het is toegestaan om bij theatervoorstellingen eigen consumpties mee te brengen. Bij concerten is dit niet  toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om spuitbussen, vuurwerk, (vuur-)wapens en scherpe voorwerpen mee te nemen op het terrein van het Bostheater.
 • Het is niet toegestaan om klapstoelen, parasols, paraplu’s en opstapjes mee te nemen.
 • Honden en baby’s zijn welkom in het theater, mits ze stil zijn. We vragen u een plek te zoeken aan de zijkant van de tribune, zodat u in geval van een huilend kind of blaffende hond de tribune (tijdelijk) kunt verlaten. Huisdieren zijn bij de concerten niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie foto- of filmopnames te maken met professionele apparatuur. Camera’s met afneembare lens zijn niet toegestaan. Of er sprake is van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie.
 • Zonder toestemming van de organisatie is het ten strengste verboden om, in wat voor vorm dan ook, goederen te verkopen in of rond het theater.
 • Het is niet toegestaan om voor, na en tijdens het evenement reclame-materialen uit te delen tenzij hiervoor toestemming is gegeven door de organisatie. Schoonmaakkosten worden ook verhaald op de desbetreffende aanbieder.
 • BBQ’en en gastoestellen zijn niet toegestaan in het Bostheater.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om bezoekers te weigeren of uit te zetten bij ongepast/hinderlijk gedrag, geweld, discriminatie of overtreding van de huisregels.
 • Bij de betreding van het evenement stemt u ermee in, dat u op beeld- en/ of geluidsdragers kunt worden vastgelegd en dat deze beelden openbaar gemaakt kunnen worden. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.
 • Te allen tijde bent u verplicht de aanwijzingen van de beveiliging of medewerkers van het Amsterdamse Bostheater op te volgen.
 • Bezoekers van de concerten worden bij de ingang gecontroleerd/gefouilleerd. Bezoekers die weigeren hieraan mee te werken, kunnen de toegang tot het festival worden ontzegd zonder teruggaaf van entreegeld.
 • De organisatie heeft het recht om bezoekers de toegang tot het Bostheater te ontzeggen zonder restitutie van entreegelde indien men zich niet aan deze regels houdt of aanwijzingen van de organisatie niet opvolgt. In geval van twijfel of discussie heeft de organisatie of de verantwoordelijke in kwestie altijd gelijk.

De huisregels van het Bostheater gelden ten allen tijden. Ook tijdens concerten (Live at Amsterdamse Bos) en activiteiten die worden uitgevoerd door partners of externe organisaties.

Kijk hier voor de Algemene bezoekersvoorwaarden.

Route