Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Bostheater logo

STICHTING

ANBI STATUS

De vriendenstichting van het Bostheater heeft een ANBI status. Dit betekent dat donateurs bij de opgave van de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen. Daarnaast hoeft de stichting geen schenkbelasting en erfbelasting te betalen, waardoor uw bijdrage voor 100% ingezet wordt. Klik hier voor de ANBI status van de vriendenstichting van het Amsterdamse Bostheater.

HOE WORD JE VRIEND?

Kies bij het inschrijfformulier voor: Jaarlijks en daarna het pakket en bedrag van uw keuze. U bent dan tot wederopzegging vriend van het Amsterdamse Bostheater. De donatie wordt vanaf dan jaarlijks geïncasseerd via de machtiging voor de automatische incasso.

EENMALIG GEVEN

Ook eenmalige donaties zijn natuurlijk van harte welkom en komen volledig ten goede aan het algemeen belang van het Bostheater.

OPZEGGEN

Je kunt de vriendschap en/of automatische incasso eenvoudig opzeggen door een e-mail te sturen naar vrienden@bostheater.nl

ONSTAANSGESCHIEDENIS

De Vriendenstichting is opgericht in 1992 met het doel vermogen te verwerven en beheren door middel van donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten. Deze gelden worden aangewend voor theaterproducties en overige activiteiten van de Stichting Theater het Amsterdamse Bos.

BESTUUR

G.E. Bakker, voorzitter
M.G. Muller, penningmeester
W. Vermeer-Van Amerongen, secretaris